Security Audit Tool voor security en safety experts

De innovatieve Security Audit Tool maakt de actuele staat van de beveiliging in een bedrijf of in een organisatie meetbaar. Dat is uniek in Nederland.

De Security Audit Tool stelt security en safety experts in staat om op eenvoudige wijze verantwoorde security en/of safety audits samen te stellen om de actuele beveiligingsstatus van een bedrijf of organisatie te toetsen. Antwoorden van auditees worden automatisch verwerkt tot een overzichtelijk auditrapport.

De verkregen meetresultaten vormen een uitstekend uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van een onderbouwd en gedegen veiligheidsbeleid.

Security Audit Tool

AIB Safetech BV heeft de Security Audit Tool ontwikkeld in nauwe samenwerking met security en safety managers uit het veld. Op efficiënte wijze worden audits samengesteld, antwoorden van auditees verwerkt, auditrapporten gemaakt en vergeleken met andere resultaten.

sat-screen zo-simpel-werkt-het

Sjablonen

De Security Audit Tool werkt met kant en klare database sjablonen van normen, wetten en regels. Deze sjablonen zijn voor zeer gunstige tarieven bij ons te koop.

Het aantal algemene sjablonen wordt continue vergroot. Heeft u suggesties om van een norm, wet of regeling een sjabloon te maken? Mail ons dan via info@securityaudittool.nl en wij delen u dan per omgaand mee of we de door u gewenste norm (of wet of regel) opnemen in ons pakket.

  • Algemene sjablonen

Algemene sjablonen zijn gebaseerd op bestaande normen en wet- en regelgeving, zoals ISO 27002, NEN 7510, NEN 8112 en de Archiefwet 1995.

  • Generieke sjablonen

Generieke sjablonen zijn algemene sjablonen die vanuit ervaring, kennis en expertise zijn uitgebreid met relevante vragen voor een bepaalde bedrijfssector.

  • Specifieke sjablonen

Specifieke sjablonen worden door AIB Safetech BV ontworpen in samenspraak met u en afgestemd op uw specifieke situatie. Deze sjablonen zijn maatwerk.

Security Audit Tool © 2012 - AIB Safetech BV AIB Safetech BV